Garanti & ROT/RUT-avdrag

Garanti

Garantitiden gäller från inköpsdatum. 5 år för produkter från Luxaflex® och Riviera samt 3 år för persienner från JW Nordic. Garantin innebär att säljaren garanterar komponenternas funktion under garantitiden. Garantin omfattar inte fel och brister som beror på yttre omständigheter tex felaktig montering av kunden själv, felaktigt handhavande eller bristande underhåll av produkten, normal förslitning eller försämring. Felavhjälpande skall ske hos köparen om inte säljaren finner det lämpligare att den felaktiga delen sänds till honom så att den kan repareras eller bytas ut hos sig. På reparationer som utförs efter det att garantitiden löpt ut lämnar vi 1 års garanti.

ROT och RUT- avdrag

ROT-avdrag är möjligt att göra vid montering samt elinstallationer av markiser på friköpt villa äldre än 5 år, ej bostadsrättsförening. ROT-avdrag kan även göras vid elinstallationer. Detta gäller då både på BRF och friköpta hus. Önskar köparen ROT-avdrag så ska uppgifter om fastighetsbeteckning och personnummer lämnas till säljaren. RUT-avdrag gäller vid montering av invändiga produkter, dock ej persienner som monteras mellan glas. RUT-avdrag gäller både för friköpta villor och bostadsrättsföreningar oavsett ålder på bostaden. Önskar köparen RUT-avdrag så ska uppgifter om personnummer, fastighetsbeteckning/organisationsnummer samt namn på Bostadsrättsföreningen lämnas till säljaren.